εναπόθετος


εναπόθετος
-η, -ο (Μ ἐναπόθετος, -ον)
νεοελλ.
τοποθετημένος κάπου, αποθηκευμένος, συσσωρευμένος, συγκεντρωμένος
μσν.
το ουδ. ως ουσ. εναπόθετα
αποθέματα.

Dictionary of Greek. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.